60 års erfarenhet inom den grafiska industrin

Våra tjänsterKontakta oss

Välkommen till Grafisk Elservice

Grafisk Elservice tillhandahåller produkter och tjänster för den grafiska industrin. Vi utför installationer och ger snabb och kvalificerad el och elektronikservice på maskiner och kringutrustning för tryck, efterbehandling och förpackning. Vi tillhandahåller produkter för bla Luftbefuktning, vattenrening och tryckluft och utför även installationer för processvatten, kyla, färgpumpsystem och tryckluft.

Maskinservice

Ingen maskin klarar sig utan service. Förr eller senare kommer något att fallera och där finns vi. Grafisk Elservice utför kvalificerad el och elektronikservice på maskiner och kringutrustning. Utbytesdelar och reparationer på komponentnivå. Vi tillhandahåller reservdelar där vår långa erfarenhet av olika maskiner och komponentleverantörer gör att vi oftast kan ta fram ett kostnadseffektivt alternativ till er maskin.

Vi utför ombyggnader av maskiner för säkerhet, kapacitetsökning eller manöverduglighet. Pumpreparationer för blås och vacuum pumpar.

Luftbefuktningssystem

Grafisk Elservice säljer, installerar och utför service av alla typer av befuktningssystem. Vi samarbetar med Condair, Seleko och Munters vilka tillsammans täcker hela marknaden av olika tekniker för luftbefuktning. Både för direkt och indirekt rumsbefuktning.

Vi lagerför förbrukningsdetaljer och utbytesenheter och kan snabbt ha er anläggning i drift. Tveka inte att fråga oss om luftbefuktning.

Vattenbehandling

Grafisk Elservice har sedan början av 90 talet representerat Draabe luftbefuktning och vattenreningssystem. Draabe ingår numer i Condairkoncernen. Många Draabesystem är fortfarande i drift och de äldsta med nästa 30 års drifttid visar vilken kvalité utrustningen åtnjuter. Men utan service går det inte. Regelbunden och kvalificerad service är nödvändigt för att hålla en god hygien och hög produktionskapacitet. Den erfarenhet av behandling av vatten för befuktning och processvatten som under nästan 30 år tillförts Grafisk Elservice använder vi inte bara för Draabekunder. Tveka inte att kontakta oss när det gäller vattenbehandling för er produktion.

Egen tillverkning/montage

Elskåp för olika maskinstyrningar inkl. PLC programmering.

Uppdatering av bildskärmar från LCD till LED. Maskiner har under ett par årtionden utrustas med displayer med LCD skärmar. Den nödvändiga bakgrundsbelysningen är oftast ett eller två minilysrör med begränsad livslängd. När detta slocknar finns ingen information att läsa på skärmen. Grafisk Elservice har möjlighet att bygga om de flesta skärmar till LED bakgrundsbelysning med en typisk livslängd av 100 000 timmar. Ett bra alternativ till att byta hela skärmen då det kan bli mycket kostsamt..

  • Transportörer för material och pappersspill
  • Drivlinor (motor + motorstyrning)
  • Tryckluftsinjektorer för vakuum eller blåsapplikationer.
Person som utför maskinservice.

Vår historia

Företaget startade 1964 och var från början enbart ett service och installationsföretag. Så småningom utvecklades verksamheten och kompletterades med försäljning av produkter för den grafiska industrin.

Sven Hedlund och Joseph Corbal övertog verksamheten 1986. Grafisk Elservice drivs idag av Sven Hedlund. Grafisk Elservice tillverkade och marknadsförde under många år den Svenskonstruerade och välkända Rotodux falsmaskin. Tillverkningen är numera nedlagd.

Den service som utförs hos kunden kompletteras med egen verkstad. Vi samarbetar med VVS-, ventilation- och kylföretag för kompletta installationer. Grafisk Elservice är specialist på el- och elektronik för grafisk industri och tillsammans med vårt stora kontaktnät med leverantörer över hela världen kan vi oftast hitta en kostnadseffektiv lösning på ert problem.

Kontakta oss

Hur kan vi hjälpa dig?

Använd gärna kontaktformuläret och berätta vad saken gäller så tar vi kontakt med dig så snart som möjligt.

08-706 25 00 sven.hedlund@grafiskelservice.se

Postadress: Box 7140, 174 07 Sundbyberg

Besök/Leverans: Örsvängen 1, 174 51 Sundbyberg

Namn

E-post

Telefonnummer

Meddelande